[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2843
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
SI-BONE Srl (Alena Rusnáková)
XD1.12
P90361
4713002843
Právoplatný
30.8.2013 13:40:10
23.10.2013 15:11:24
Dôvod späť vzatia Návrh späťvzatý z dôvodu potreby dopracovania podania.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Attestation - Phthalate Fre... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 9.5.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf ŠUKL registrácia.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 9.5.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf Deklaracia konformity.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 9.5.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf Deklaracia konformity I..pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 9.5.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf ISO.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 9.5.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf CE certifikat.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 9.5.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf iFuse zobrazenie s ozn. zn.... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.5.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf Packaging box Implant.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.5.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FORMULAR Medicínsko-ekonomi... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 30.8.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Kópia - Systém implantačný ... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 30.8.2013 Podpis Alena Rusnáková
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 30.8.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf Ha - Degeneration of SIJ af... Iná príloha 30.8.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/msword IFUSE navod SK.doc Iná príloha 30.8.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf iFuse Product Brochure _EN.pdf Iná príloha 30.8.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf Ivanov Article.pdf Iná príloha 30.8.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf Maigne Article.pdf Iná príloha 30.8.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf Weksler Article.pdf Iná príloha 30.8.2013 Podpis Alena Rusnáková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 3273 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie_S11181-OKCLP-20... 15.1.2014 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 10.9.2013 11:18:06
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Alena Rusnáková - SI-BONE Srl 
Zaslal: 3.9.2013 14:04:24
Prikladáme doklad o zaplatení.