[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2841
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Mathys Ltd Bettlach (Vladimír Futák)
XC1.8
P89093
4713002841
Právoplatný
29.4.2013 12:22:21

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok(1)... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.4.2013 Podpis Vladimír Futák
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.4.2013 Podpis Vladimír Futák
application/msword XC1.8-2 - MER.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.4.2013 Podpis Vladimír Futák
application/pdf Declaration of conformity.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.4.2013 Podpis Vladimír Futák
application/pdf ŠÚKL.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.4.2013 Podpis Vladimír Futák
application/pdf Vyhlásenie o zhode.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.4.2013 Podpis Vladimír Futák
application/pdf Vyobrazenie balenia ZP - DD... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.4.2013 Podpis Vladimír Futák
application/pdf Vyobrazenie balenia ZP - la... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.4.2013 Podpis Vladimír Futák
application/pdf Vyobrazenie balenia ZP - La... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.4.2013 Podpis Vladimír Futák
application/pdf Vyobrazenie balenia ZP - MA... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.4.2013 Podpis Vladimír Futák
application/pdf Prehlásenie o ftalátoch.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.4.2013 Podpis Vladimír Futák
application/pdf Certifikát.pdf Iná príloha 29.4.2013 Podpis Vladimír Futák
application/pdf CRT_DD135_RM Pressfit vitam... Iná príloha 29.4.2013 Podpis Vladimír Futák
application/pdf CRT_DD137_optimys_11_e_V01-... Iná príloha 29.4.2013 Podpis Vladimír Futák
application/pdf CRT_MAB_TüV_G1_22022015_E_v... Iná príloha 29.4.2013 Podpis Vladimír Futák
image/png Obr. jamka monoblok..png Iná príloha 29.4.2013 Podpis Vladimír Futák
image/png Obr. keramicka hlavicka.png Iná príloha 29.4.2013 Podpis Vladimír Futák
image/jpeg Obr. optimys.jpg Iná príloha 29.4.2013 Podpis Vladimír Futák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2826 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S08672-OKCLP-20... 15.10.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Vladimír Futák - Mathys Ltd Bettlach 
Zaslal: 29.4.2013 12:44:43
V prílohe vám zasielame potvrdenie o zaplatení správneho oplatku