[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2840
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
On-X Life Technologies, Inc. (Mgr. Tomáš Lučanský)
XB6.6
P90077
4713002840
Právoplatný
25.4.2013 13:19:19

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 25.4.2013 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 25.4.2013 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ON-X_graft v2.01.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 25.4.2013 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf CE certifikat FQA ONX AAP.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.4.2013 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf CE certifikat DE ONX AAP.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.4.2013 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf DoC ONX AAP.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.4.2013 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf Kody SUKL ONX.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 25.4.2013 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
image/jpeg AAP box with CE mark - 1.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 25.4.2013 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf ONX prehlasenie ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 25.4.2013 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf Čestné prehlásenie ceny.pdf Iná príloha 25.4.2013 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf ONX prehlasenie ceny produk... Iná príloha 25.4.2013 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf 01012456_OnX-IFU in Slovak(... Iná príloha 25.4.2013 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2720 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S08672-OKCLP-20... 15.10.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Tomáš Lučanský - On-X Life Technologies, Inc. 
Zaslal: 25.4.2013 16:00:20
úhrada správneho poplatku