[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2836
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Stryker Endoscopy (Lucia Čonková)
XC5.13
P82222
4713002836
Právoplatný
29.4.2013 15:09:58

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled ZIADOST_XC5.13.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.4.2013 Podpis Lucia Čonková
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.4.2013 Podpis Lucia Čonková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_XC5.13.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.4.2013 Podpis Lucia Čonková
application/pdf CE_XC5.13.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.4.2013 Podpis Lucia Čonková
application/pdf DOC_XC5.13.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.4.2013 Podpis Lucia Čonková
application/pdf SUKL_XC5.13.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.4.2013 Podpis Lucia Čonková
application/pdf ZOBRAZENIE XC5.13.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.4.2013 Podpis Lucia Čonková
application/pdf FTALATY_XC5.13.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.4.2013 Podpis Lucia Čonková
application/pdf PLATBA_XC5.13.pdf Iná príloha 29.4.2013 Podpis Lucia Čonková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2825 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S08672-OKCLP-20... 15.10.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky