[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

283
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Spiegelberg GmbH & Co. KG (PharmDr. Pavol Košč)
XA1.12
P83346
3712000283
Právoplatný
29.2.2012 16:43:31

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Pthalate declaration Spiege... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf DOC spiegelberg katétre.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf ŠUKL Spiegelberg.PDF Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf Katétre antimikróbne Spiege... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok XA1.12.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 27.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 27.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP XA1.12 katétre Spi... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf Ec_Spiegelberg 01.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 18 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S02952-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Pavol Košč - Spiegelberg GmbH & Co. KG 
Zaslal: 2.3.2012 14:45:13
platba
Príloha: application/pdf 283.pdf
Autor: PharmDr. Pavol Košč - Spiegelberg GmbH & Co. KG 
Zaslal: 2.3.2012 12:58:09
Úprava návrhu úradne určenej ceny z 422,73€ na 145,45€.
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm