[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2828
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Access Point Technologies (Jana Zabáková)
XB14.8
P89902
4713002828
Právoplatný
29.4.2013 13:58:55

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf CE Design.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 24.4.2013 Podpis Jana Zabáková
application/pdf CE Full Quality.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 24.4.2013 Podpis Jana Zabáková
application/pdf DOC Cables.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 24.4.2013 Podpis Jana Zabáková
application/pdf DOC Catheters.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 24.4.2013 Podpis Jana Zabáková
application/pdf ŠÚKL.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 24.4.2013 Podpis Jana Zabáková
image/jpeg katéter ablačný.JPG Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 24.4.2013 Podpis Jana Zabáková
application/pdf prehlásenie o ftalátoch.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 24.4.2013 Podpis Jana Zabáková
application/pdf návod na použitie - katéter... Iná príloha 24.4.2013 Podpis Jana Zabáková
application/pdf potvrdenie o platbe XB14.8.pdf Iná príloha 29.4.2013 Podpis Jana Zabáková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Map-iT_MER_XB14.8.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.4.2013 Podpis Jana Zabáková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.4.2013 Podpis Jana Zabáková
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.4.2013 Podpis Jana Zabáková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2717 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S08672-OKCLP-20... 15.10.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky