[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2820
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Mentor Medical Systems B.V. (Jana KOZLÍKOVÁ)
XK1.2
P73458
4713002820
Právoplatný
23.4.2013 17:29:00

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled XA2_E_Anatom Breast Siltext... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_XK1 2_E_novy.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf G1100521103021_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf G7081121103019_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf PM_006_SK.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf PM_008_SK.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf PM_023_SK.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf SUKL.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Pictures of Mentor prtfolio... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf FTALATY.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 3373 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S11181-OKCLP-20... 15.1.2014 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana KOZLÍKOVÁ - Mentor Medical Systems B.V.  
Zaslal: 30.4.2013 10:02:22
Bankový poplatok. Jana Kozlíková
Príloha: application/pdf 2820.pdf