[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2819
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Mentor Medical Systems B.V. (Jana KOZLÍKOVÁ)
XK1.2
P73457, P73455
4713002819
Právoplatný
23.4.2013 17:21:45

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled XK2_B_Round Gel Siltex Impl... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_XK1 2_B_novy.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf G1100521103021_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf G7081121103019_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf PM_001_SK.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf PM_032_SK.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf PM_037_SK.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf SUKL_1_2.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Pictures of Mentor prtfolio... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf FTALATY.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 3371 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S11181-OKCLP-20... 15.1.2014 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana KOZLÍKOVÁ - Mentor Medical Systems B.V.  
Zaslal: 30.4.2013 10:01:41
Bankový poplatok. Jana Kozlíková
Príloha: application/pdf 2819.pdf