[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2818
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Mentor (Jana KOZLÍKOVÁ)
XK1.1
P73459
4713002818
Právoplatný
23.4.2013 8:26:05

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled XK1.2_E_Breast Expander_nov... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_XK1 1_E_novy.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf CE562288_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf G1100521103021_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf PM_006_SK.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf PM_009_SK.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf PM_024_SK.PDF Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf SUKL.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Pictures of Mentor prtfolio... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf FTALATY.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 23.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 3726 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S03372-OKCLP-20... 15.4.2014 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana KOZLÍKOVÁ - Codman Shurtleff, Inc. 
Zaslal: 21.3.2014 11:54:50
Nezohľadňovaný
Na základe osobnej schôdzky dňa 18. 3.2014 znižujem návrh „Maximálna cena pre poskytovateľa“ a „Návrh maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne“ z €730,40 na €664,00 (čiže“Návrh úradne stanovenej ceny“ sa znižuje na € 548,76).
Autor: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 6.3.2014 14:39:13
Dovoľujeme si Vás požiadať na základe § 50 ods. 4 zákona č.363/2011 Z.z. o predvedenie zdravotníckej pomôcky v žiadosti ID 2818. Termín: 18.3.2014 Čas: 9.00 hod Miesto: MZ SR, Limbová 2, Bratislava
Autor: Jana KOZLÍKOVÁ - Mentor 
Zaslal: 30.4.2013 9:59:12
Bankový poplatok. Jana Kozlíková
Príloha: application/pdf 2818.pdf