[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2814
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Ethicon, Inc. (Jana KOZLÍKOVÁ)
XH2.3
P90851
4713002814
Právoplatný
22.4.2013 8:27:47

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled XH2.3._PoweredEchelonFlex.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 22.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 22.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/msword XH2 3_MER_ZP Echelon Flex.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 22.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf G1091257666028_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf G7091057666027_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf PE_163_Sk_New.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 22.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf SUKL.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 22.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Foto.docx Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 22.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf Ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 22.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf IFU.pdf Iná príloha 22.4.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2799 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S08672-OKCLP-20... 15.10.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana KOZLÍKOVÁ - Ethicon, Inc. 
Zaslal: 12.9.2013 14:43:32
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, veľmi sa ospravedlňujem, ale žiadosť som podala v zlom prostredí. Správne priradený výrobca má byť: Ethicon Endo Surgery, LLC ako je uvedené na všetkých priložených dokumentoch. Ďakujem Jana Kozlíková
Autor: Jana KOZLÍKOVÁ - Ethicon, Inc. 
Zaslal: 25.4.2013 19:49:44
Bankový poplatok. Jana Kozlíková
Príloha: application/pdf 2814.pdf