[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2797
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. (Pavol Lepey)
XD1.7
P90535
4713002797
Právoplatný
31.3.2013 22:55:17

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Shilla_systém_10%_A1SZME_ex... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
text/dali Shilla_systém_10%_A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Shilla_systém_10%_S_MER_ZP.... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf DoC_Shilla notarized.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf EC_Shilla.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf SUKL Shilla.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf Shilla_zobrazenie.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf Spinal Phthalates letter_SK... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Shilla_návod na použitie.docx Iná príloha 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Shilla_popis produktu.docx Iná príloha 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2705 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S08672-OKCLP-20... 15.10.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Pavol Lepey - Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. 
Zaslal: 2.10.2013 20:41:04
Nezohľadňovaný
Cena je stanovená pre 24 transpedikulárnych skrutiek. Doplnok názvu prosíme upraviť nasledovne : pre montáž 12 stavcov
Autor: Pavol Lepey - Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. 
Zaslal: 9.4.2013 14:47:12
MER k upravenej žiadosti
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Shilla_MER_ZP.docx
Autor: Pavol Lepey - Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. 
Zaslal: 9.4.2013 14:46:41
Šifrovaný výstup k upravenej žiadosti
Príloha: text/dali Shilla_A1SZME.dfm
Autor: Pavol Lepey - Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. 
Zaslal: 9.4.2013 14:46:12
Upravená žiadosť
Autor: Pavol Lepey - Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. 
Zaslal: 9.4.2013 14:45:46
Potvrdenie o úhrade SP
Príloha: application/pdf 4713002797.pdf