[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2796
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. (Pavol Lepey)
XD1.7
4713002796
Právoplatný
31.3.2013 22:08:08
5.4.2013 17:12:55
Dôvod späť vzatia Chybný návrh
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Shilla_príslušenstvo_20%_A1... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
text/dali Shilla_príslušenstvo_20%_A1... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Shilla_príslušenstvo_20%_ME... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf DoC_Shilla notarized.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf EC_Shilla.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf SUKL Shilla.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf Shilla_zobrazenie.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf Spinal Phthalates letter_SK... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Shilla_návod na použitie.docx Iná príloha 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Shilla_popis produktu.docx Iná príloha 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2325 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie_S05740-OKCLP-20... 15.7.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky