[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2795
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. (Pavol Lepey)
XD1.7
P84679
4713002795
Právoplatný
31.3.2013 21:39:11

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled CD Horizon Legacy Crosslink... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
text/dali CD Horizon Legacy Crosslink... Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CD Horizon Legacy Crosslink... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf DOC_CrosslinkX10 (2)notariz... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf EC G1 11 11 39040 034 18DEC... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf MSD Q1N 12 06 39040 045-exp... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf SUKL_Crosslink.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf CD HORIZON_zobrazenie.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf Spinal Phthalates letter_SK... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CD HORIZON_IFU.docx Iná príloha 31.3.2013 Podpis Pavol Lepey
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 3053 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S08672-OKCLP-20... 15.10.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Pavol Lepey - Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. 
Zaslal: 9.4.2013 14:44:49
MER k upravenej žiadosti
Autor: Pavol Lepey - Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. 
Zaslal: 9.4.2013 14:44:25
Šifrovaný výstup k upravenej žiadosti
Autor: Pavol Lepey - Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. 
Zaslal: 9.4.2013 14:43:46
Upravená žiadosť
Autor: Pavol Lepey - Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. 
Zaslal: 9.4.2013 14:37:57
Potvrdenie o úhrade SP
Príloha: application/pdf 4713002795.pdf