[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2764
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Covidien llc (Martina Ranostajova)
XB14.13
K88117, K83933
4713002764
Právoplatný
29.3.2013 13:44:06

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci_riadokVNU... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.3.2013 Podpis Martina Ranostajova
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.3.2013 Podpis Martina Ranostajova
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_rozbor_ZP.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.3.2013 Podpis Martina Ranostajova
application/pdf VNUS DoC.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.3.2013 Podpis Martina Ranostajova
application/pdf VNUS EC certifikat.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.3.2013 Podpis Martina Ranostajova
application/pdf VoZ SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.3.2013 Podpis Martina Ranostajova
application/pdf kody SUKL.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.3.2013 Podpis Martina Ranostajova
application/pdf stitok.PDF Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.3.2013 Podpis Martina Ranostajova
application/pdf prehlasenie ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.3.2013 Podpis Martina Ranostajova
application/pdf citibank.pdf Iná príloha 29.3.2013 Podpis Martina Ranostajova
application/pdf navod.pdf Iná príloha 29.3.2013 Podpis Martina Ranostajova
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Prehľad pracovísk na Sloven... Iná príloha 29.3.2013 Podpis Martina Ranostajova
application/pdf vyjadrenie k VNUS NUSCH BA.pdf Iná príloha 29.3.2013 Podpis Martina Ranostajova
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2974 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S08672-OKCLP-20... 15.10.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Martina Ranostajova - Covidien llc 
Zaslal: 1.7.2013 9:22:54
Nezohľadňovaný
aktualizovane MER
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_rozbor_ZP.docx
Autor: Martina Ranostajova - Covidien llc 
Zaslal: 20.5.2013 12:01:08
Nezohľadňovaný
vyjadrenie k VNUS ako ina priloha sa sem dostalo omylom a nepatri ku danej ziadosti.
Autor: Martina Ranostajova - Covidien llc 
Zaslal: 29.3.2013 13:44:38
Ziadost bola podana pod vs. 4713002488