[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2754
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Tsunami S.r.l. (Lenka Velčíková)
XD10.2
P91028
4713002754
Právoplatný
28.3.2013 15:23:48

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_Suprava na kyfoplastiku... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2013 Podpis Lenka Velčíková
application/pdf CE Certifikát.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Lenka Velčíková
application/pdf Vyhlásenie o zhode - kyfopl... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Lenka Velčíková
application/pdf Výstup z databázy kódov reg... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2013 Podpis Lenka Velčíková
application/pdf KDD.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2013 Podpis Lenka Velčíková
application/pdf vyhlásenie - ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2013 Podpis Lenka Velčíková
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2013 Podpis Lenka Velčíková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_Kyfoplastika-žiadosť... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2013 Podpis Lenka Velčíková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2399 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S05740-OKCLP-20... 15.7.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Lenka Velčíková - Tsunami S.r.l. 
Zaslal: 2.4.2013 14:16:58
Potvrdenie o úhrade správneho poplatku