[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2751
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Bard Limited (Ing. Ivan Radosa)
XB14.20
P71770, P80543
4713002751
Právoplatný
28.3.2013 14:46:41

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_ziad-BARD-NIMBUS.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2013 Podpis Ing. Ivan Radosa
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2013 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document XB14.20-MER_rozbor_ZP_NIMBU... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2013 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/pdf Nimbus Pico- DoC uradny pre... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/pdf DOC Nimbus Salvo ur preklad... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/pdf Nimbus - CE2097655CE02 CLRS... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/pdf SUKL_BARD_XB14.20.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2013 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/pdf Nimbus Pico Mu - Sample Lab... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2013 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/pdf Nimbus - prehl ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2013 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/pdf IN043 Nimbus Pico Miu IFU R... Iná príloha 28.3.2013 Podpis Ing. Ivan Radosa
application/pdf Nimbus Pico Miu Brochure R... Iná príloha 28.3.2013 Podpis Ing. Ivan Radosa
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2557 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S05740-OKCLP-20... 15.7.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Ivan Radosa - Bard Limited 
Zaslal: 28.3.2013 14:48:31
platba bola uhradená pod var. symbolom 4713002516