[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2747
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
XA4.1, XA4.1.1, XA3.1
P89159, P84140, P87803, P84138, P84139
4713002747
Právoplatný
28.3.2013 13:48:51

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie_ZCH_SZM_XA.docx Oznámenie o začatí konania 28.3.2013 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie ministe... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.4.2013 Podpis Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2235 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_S03275-OKCLP-20... 15.4.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky