[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

274
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Christoph Miethke GmbH & CO. KG (PharmDr. Pavol Košč)
XA1.2
P72075
3712000274
Právoplatný
29.2.2012 16:47:16

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Pthalate declaration Miethk... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf Doc_Miethke ventily.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf ŠUKL Hydrocefalus Miethke.PDF Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf miniNAV.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok XA1.2 mi... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 27.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 27.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP XA1.2 MiniNAV.DOCX Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf EC Miehtke.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis PharmDr. Pavol Košč
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 9 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S02952-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Pavol Košč - Christoph Miethke GmbH & CO. KG 
Zaslal: 2.3.2012 14:40:25
platba
Príloha: application/pdf 274.pdf
Autor: PharmDr. Pavol Košč - Christoph Miethke GmbH & CO. KG 
Zaslal: 2.3.2012 12:32:17
Úprava návrhu úradne určenej ceny z 1321,14€ na 524€
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm