[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2733
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Medos SARL (Jana KOZLÍKOVÁ)
XD1.6
4713002733
Právoplatný
28.3.2013 11:49:56

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Žiadosť Viper F2 - nový for... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/msword MER Viper F2.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf CE70830_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf PN_005_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf SUKL.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
image/jpeg Viper F2.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf Ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document IFU.docx Iná príloha 28.3.2013 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2440 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie ID 2733.pdf 15.7.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana KOZLÍKOVÁ - Medos SARL 
Zaslal: 29.3.2013 10:43:34
Bankový poplatok. Jana Kozlíková
Príloha: application/pdf 2733.pdf