[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2731
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Edwards Lifesciences LLC (Peter Hlavnička)
XB14
P70087
4713002731
Právoplatný
28.3.2013 11:53:02

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_141 shunty.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP_Edwards shunty.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf 1Certifikát 2016183CE01 pre... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf 1Certifikát 2016183DE01 pre... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf 1DoC preklad.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf 1kódy ŠÚKL karotické shunty... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf 1ISO Certifikát 3805474 pre... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf LBL_CS814T.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf LBL_CS1015A12.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf LBL_CS1017A12.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf LBL_T3103A.PDF Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf LBL_T3103AS.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf LBL_T3103B.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf LBL_T3103BS.PDF Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf 1EW_PHT_declaration_CZ.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf 1IFU_Shunty.pdf Iná príloha 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf 1Katalóg carotid_shunts.pdf Iná príloha 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Návod na použitie.pdf Iná príloha 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf doklad o úhrade správneho p... Iná príloha 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2788 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S08672-OKCLP-20... 15.10.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Hlavnička - Edwards Lifesciences LLC 
Zaslal: 24.7.2013 9:25:41
Nezohľadňovaný
opravené MER
Autor: Peter Hlavnička - Edwards Lifesciences LLC 
Zaslal: 24.7.2013 9:25:19
Nezohľadňovaný
opravený šifrovaný výstup žiadosti
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Peter Hlavnička - Edwards Lifesciences LLC 
Zaslal: 24.7.2013 9:24:40
Nezohľadňovaný
vzhľdom na rozdielne ceny shuntov prosím v tejto žiadosti akceptovať výhradne Cievne shunty PVC karotické bezbalónové Prikladám opravenú žiadosť, šifrovaný výstup a MER Silikónové shunty pre aortálnu chirurgiu pošleme v ďalšej žiadosti
Autor: Peter Hlavnička - Edwards Lifesciences LLC 
Zaslal: 28.3.2013 12:59:37
doklad o úhrade, uhr. 28.2.2013 pod VS:4713002513