[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2723
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Edwards Lifesciences LLC (Peter Hlavnička)
XB6.17
P69954
4713002723
Právoplatný
28.3.2013 10:46:14

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_XB617 Záplaty.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP_P záplaty.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf 3805474 ISO 13485 2003.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Certifikát 2103732CE04.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Certifikát 2103732DE05.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Certifikát G1 12 03 39555 1... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Certifikát G7 11 09 39555 1... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Certifikát Q1N 11 04 39555 ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf DoC 4700.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf DoC XAG.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf kód ŠÚKL.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Label 349124135A.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Label 349125135A.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Label 349126135A.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Label_4700_22L.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf prehlasenie o ftalatoch.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
image/jpeg katalóg bovine_page1.jpg Iná príloha 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
image/jpeg katalóg bovine_page2.jpg Iná príloha 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
image/jpeg Katalóg equine_page1.jpg Iná príloha 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
image/jpeg Katalóg equine_page2.jpg Iná príloha 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Návod na použitie 4700_IFU2... Iná príloha 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Návod na použitie 149627001... Iná príloha 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf doklad o úhrade SP.pdf Iná príloha 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2790 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S08672-OKCLP-20... 15.10.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Hlavnička - Edwards Lifesciences LLC 
Zaslal: 23.7.2013 14:43:21
Nezohľadňovaný
opravené MER
Autor: Peter Hlavnička - Edwards Lifesciences LLC 
Zaslal: 23.7.2013 14:43:00
Nezohľadňovaný
opravený šifrovaný výstup žiadosti
Príloha: text/dali A1SZME.dfm
Autor: Peter Hlavnička - Edwards Lifesciences LLC 
Zaslal: 23.7.2013 14:40:35
Nezohľadňovaný
vzhľdom na rozdielne ceny prosím v tejto žiadosti akceptovať výhradne EQUINE perikardiálne záplaty, ref č. XAG400(10x10cm), XAG420(5x5cm) a XAG440(8x18cm) v rovnakej meximálnej cene pre poskytovateľa 369,- EUR / ks (rovnaká cena za všetky rozmery. Prikladám opravenú žiadosť, šifrovaný výstup a MER
Autor: Peter Hlavnička - Edwards Lifesciences LLC 
Zaslal: 28.3.2013 10:53:20
duklad o úhrade, uhr. 21.2.2013 pod VS:4713002452