[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2719
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
IBERHOSPITEX, S.A. (Peter Hlavnička)
XB14.20
P88405
4713002719
Právoplatný
28.3.2013 9:40:44

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_XB1420_Fairway.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP_Fairway.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Certifikát 99 03 0220 CT.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Certifikát 99 03 0220 EN.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Certifikát 99 03 0227 ED.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf DoC Fairway.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf kódy ŠÚKL.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf FAIRWAY - Etiqueta Bolsa 20... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf FAIRWAY - etiqueta estuche ... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Vyhlásenie o ftalátoch.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf doklad o úhrade SP.pdf Iná príloha 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf katalog.pdf Iná príloha 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/msword Návod na použitie Fairway.doc Iná príloha 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2354 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S05740-OKCLP-20... 15.7.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Hlavnička - IBERHOSPITEX, S.A. 
Zaslal: 28.3.2013 9:51:48
doklad o úhrade, uhr. 21.2.2013 pod VS 4713002486