[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2718
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
LeMaitre Vascular, Inc. (Peter Hlavnička)
XB10.2
P89467
4713002718
Právoplatný
28.3.2013 8:36:32

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_XB102_Albograft bifu... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP_cievne_protezy_LeM... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf DoC Albograft.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf EC certifikát Design Examin... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf EC Certifikát preklad.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf ISO Certifikát preklad.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf príloha k DoC Albograft.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Príloha k EC Certifikátu 40... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf kódy ŠÚKL.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf label R2131-XX Rev. D.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf label R2134-XX Rev. E.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf label R2151-XX Rev. D.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf label R2154-XX Rev. D.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf label R2240-00 Rev. D.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf label R2244-00 Rev. B.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Vyhlásanie o ftalátoch LeMa... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf Katalóg Albograft.pdf Iná príloha 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/msword Návod na použitie LeMaitre ... Iná príloha 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/excel Technické parametre Albogra... Iná príloha 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
application/pdf doklad o úhrade SP.pdf Iná príloha 28.3.2013 Podpis Peter Hlavnička
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2355 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S05740-OKCLP-20... 15.7.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Peter Hlavnička - LeMaitre Vascular, Inc. 
Zaslal: 28.3.2013 8:52:13
doklad o úhrade, uhradené 21.2.2013 pod VS 4713002493 (ID 2493)