[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2717
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Medtronic Ablation Frontiers LLC (Pavol Lepey)
XB14.10
P33613
4713002717
Právoplatný
28.3.2013 19:07:15

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled PVAC GOLD_A1SZME_existujuci... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
text/dali PVAC GOLD_A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/msword PVAC Gold_MER.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf 2012-11-21_252.710_EC Desig... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf 2012-11-21_PVAC GOLD PVAC M... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf EC_2011-11-21_252.710_QS Ce... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf SUKL vymer_PVAC.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf PVAC GOLD_inovácia.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf Ftaláty_Ablation Frontier, ... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf Produktová špecifikácia_PVA... Iná príloha 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf PVAC_4713002717 (deleted 27... Iná príloha 28.3.2013 Podpis Pavol Lepey
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2347 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S05740-OKCLP-20... 15.7.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky