[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2715
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Medtronic Cryocath LP. (Pavol Lepey)
XB14.44
P80376
4713002715
Právoplatný
28.3.2013 19:08:47

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled FLEXCATH ADVANCE_A1SZME_exi... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
text/dali FLEXCATH ADVANCE_A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/msword FlexCath Advance_MER.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf Approval of conformity Clas... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf CE Certificate FC12 Advance... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf DOC_FC12_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf SUKL kody Flexcath Advance.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf Produktová špec._FlexCath A... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf Ftaláty_Ablation Frontier, ... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf FlexCath_Advance Innov.pdf Iná príloha 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf FlexCath_4713002715 (delete... Iná príloha 28.3.2013 Podpis Pavol Lepey
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2346 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S05740-OKCLP-20... 15.7.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Pavol Lepey - Medtronic Cryocath LP. 
Zaslal: 14.6.2013 9:12:33
Nezohľadňovaný
Doplnený MER