[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2713
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Medtronic, Inc. (Pavol Lepey)
XB3.2
P22869
4713002713
Právoplatný
28.3.2013 19:03:08

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled EVERA XT DR_A1SZME_existuju... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
text/dali EVERA XT DR_A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf DoC-Evera ICD notarized.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf EC_9-761 Annex 2 3 Mounds V... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf EC_9-825 including Evera IC... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf SK Evera DR ref man_M950867... Iná príloha 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf SUKL vymer Evera.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf Ftaláty_Medtronic Inc..PDF Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf Evera_zobrazenie.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/pdf Evera DR_4713002713 (delete... Iná príloha 28.3.2013 Podpis Pavol Lepey
application/msword Evera XT DR_MER.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2013 Podpis Pavol Lepey
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2349 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S05740-OKCLP-20... 15.7.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky