[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2708
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
BIOTRONIK SE & Co. KG (Ing. Andrea Bebjaková)
XB3.3
P90880
4713002708
Právoplatný
27.3.2013 17:16:33

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_Ilesto 5 a 7 HFT.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 27.3.2013 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 27.3.2013 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP HFT.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.3.2013 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/pdf VOZ Ilesto 5 a 7.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2013 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/pdf ŠUKL kod Ilesto.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.3.2013 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/pdf Obrazok Ilesto 5 a 7 HF-T.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.3.2013 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/pdf Iforia-Ilesto cs manuál.pdf Iná príloha 27.3.2013 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/pdf Vyhlásenie výrobcu Ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.3.2013 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2356 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S05740-OKCLP-20... 15.7.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Andrea Bebjaková - BIOTRONIK SE & Co. KG 
Zaslal: 27.3.2013 17:28:06
Doklad o uhrade je s inym variabilnym symbolom, a to VS: 4713002564, nakolko bol podany navrh na nespravnom formulari, ktory sme uz vzali spat. Prosim o priradenie platby s vyssie uvedenym VS k tomuto podaniu. Dakujem