[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2704
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Alphatec Spine (Alena Rusnáková)
XD5.2
P90930
4713002704
Právoplatný
28.3.2013 16:42:14

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Attestation Phthalate Free ... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.3.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf SOLUS Implants Sample Label... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.3.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf SUKL alphatec.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.3.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf ISO alphatec.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf Declaration Alphatec Solus ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf EC Certificate Alphatec.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.3.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.3.2013 Podpis Alena Rusnáková
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.3.2013 Podpis Alena Rusnáková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_Solus XD 5.2.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.3.2013 Podpis Alena Rusnáková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2707 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S08672-OKCLP-20... 15.10.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Alena Rusnáková - Alphatec Spine 
Zaslal: 30.8.2013 11:21:22
Nezohľadňovaný
Prikladáme ďalšie produktové informácie.
Autor: Alena Rusnáková - Alphatec Spine 
Zaslal: 2.4.2013 9:31:59
Doklad o zaplateni spravneho poplatku.