[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2696
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Karl Storz GmbH & Co. KG (Vladimír Futák)
XC5.10
P69693
4713002696
Právoplatný
27.3.2013 12:00:16

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_existujuci riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 27.3.2013 Podpis Vladimír Futák
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 27.3.2013 Podpis Vladimír Futák
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_XC5.10.A.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.3.2013 Podpis Vladimír Futák
application/pdf Endoscopic arthroscopy.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2013 Podpis Vladimír Futák
application/pdf CE cert.STORZ.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2013 Podpis Vladimír Futák
application/pdf šúkl-artro nástroje.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.3.2013 Podpis Vladimír Futák
image/jpeg Vyobrazenie znacky CE.JPG Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.3.2013 Podpis Vladimír Futák
application/pdf Storz, vyhlasenie o ftalato... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.3.2013 Podpis Vladimír Futák
image/jpeg Obr.frezky.jpg Iná príloha 27.3.2013 Podpis Vladimír Futák
application/pdf 25.3.2013 MZ kategorizácia-... Iná príloha 27.3.2013 Podpis Vladimír Futák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2386 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S05740-OKCLP-20... 15.7.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Vladimír Futák - Karl Storz GmbH & Co. KG 
Zaslal: 27.3.2013 12:01:04
Pozadovanu platbu najdete pod VS:4713002631