[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2695
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
BIOTRONIK SE & Co. KG (Ing. Andrea Bebjaková)
XB5.10
P90879
4713002695
Právoplatný
27.3.2013 11:59:10

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_Linox DF4.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 27.3.2013 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 27.3.2013 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER_ZP Linox DF4.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.3.2013 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/pdf VOZ Linox smart DF4.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.3.2013 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/pdf ŠUKL kod Linox DF4.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.3.2013 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/pdf Obrázok Linox smart DF4.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.3.2013 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/pdf Linox smart DF4 SD cs manuá... Iná príloha 27.3.2013 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
application/pdf Vyhlásenie výrobcu Ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.3.2013 Podpis Ing. Andrea Bebjaková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2359 1 R_A1SZME application/pdf Rozhodnutie_S05740-OKCLP-20... 15.7.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Andrea Bebjaková - BIOTRONIK SE & Co. KG 
Zaslal: 27.3.2013 12:03:28
DOKLAD o uhrade je s variabilnym symbolom VS 4713002560, nakolko sme opravili typ prihlasky a uhrada bola uskutocnena s variabilnym symbolom k navrhu, ktory sme vzali spat.