[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

264
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Contract Medical International GmbH (Jana Oslanská)
XB6.13
P80360
3712000264
Právoplatný
29.2.2012 18:57:31

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1-SZMN_ziadost Figulla PF... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
text/dali A1SZMN_FigullaFlexPFO.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER Figulla PFO.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf certifikat_512401600_Figula... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf preklad_certifikat_51240160... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf certifikatiso_2009467_Figul... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf preklad_certifikatiso_20094... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf DoC_Figula.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf preklad_DoC_Figula.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf SUKL_KOD_FihullaFlex.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf stitok_Figula_ASD_PFO.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf vyhlasenie_ftalaty_Figula.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
application/pdf preklad_vyhlasenie_figulla.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.2.2012 Podpis Jana Oslanská
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword zaradenie XBb_ID264.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 30.11.2012 Podpis Mgr. Kristína Gutléberová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1589 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S10365-OKCLP-20... 15.12.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Oslanská - Contract Medical International GmbH 
Zaslal: 2.3.2012 15:04:08
Potvrdenie o úhrade
Autor: Jana Oslanská - Contract Medical International GmbH 
Zaslal: 1.3.2012 13:57:16
Prosím o zmenu ceny od výrobcu v časti C žiadosti A1/SZMN (ID 264) z pôvodnej ceny 1295885,00 CZK na 103337,32 CZK. Prosím taktiež o zmenu prepočtu na menu EUR z pôvodných 5246,78 na 4184,04.