[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

263
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Benoist Girard (Katarína Kylianová)
XC1.1
P71255, P71258, P82297
3712000263
Právoplatný
29.2.2012 16:22:33
29.2.2012 21:58:35
Dôvod späť vzatia Uprava SUKL kodov.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf SUKL_kody_doklad_pridelenie... Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf Prehlasenie_ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
image/jpeg XC11_Exeter Acet_1a.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
image/jpeg XC11_Exeter_1a.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document XC 11_MER_Stryker_Exeter_a.... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled XC11_Stryker_Exeter_a.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
text/dali XC11_a_A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf SUKL_registracia.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf CE508723.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf CE554017.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf DD_024.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
application/pdf DD_013_S1.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 29.2.2012 Podpis Katarína Kylianová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6167 S R_STOP application/pdf 263_ spatvzatie.pdf 15.10.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky