[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

256
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Ethicon Sarl (Jana KOZLÍKOVÁ)
XI1.2
P57141
3712000256
Právoplatný
27.2.2012 14:13:39
28.2.2012 7:07:16
Dôvod späť vzatia korekce některých informací
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Ziadost XI 1.2.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 27.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 27.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP XI 1.2.DOCX Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 27.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf CE557107_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf CE557111_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf CE556785_SK.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf SUKL_P57141.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 27.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
image/jpeg TVT Abbevo.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 27.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf Ftalaty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 27.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf P25070A.pdf Iná príloha 27.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
application/pdf PL_TVT.pdf Iná príloha 27.2.2012 Podpis Jana KOZLÍKOVÁ
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6199 S R_STOP application/pdf 256_ spatvzatie.pdf 15.10.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky