[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2534
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
K9.10, K9.13.1, K9.13.2
K88377, K89715, K89926, K70158, K89927, K70157, K89224, K89923, K79542, K79718
4713002534
Právoplatný
11.3.2013 14:55:23

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie_ZCH_ZP_K9.10_K9.1... Oznámenie o začatí konania 11.3.2013 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie ministe... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.4.2013 Podpis Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2232 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_S03275-OKCLP-20... 15.4.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Ing. Zuzana Písaříková - Respironics, Inc. 
Zaslal: 15.3.2013 21:15:58
Dobry den, zasielame Vam pripomienku ku konaniu ID 2534 spolu s odbornym stanoviskom SSSM SLS. S pozdravom Zuzana Pisarikova