[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2532
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
L1.2, L2.2, L2.3, L3.1, L3.2
L87583, L72043, L81518, L75060, L39697, L80125, L88431, L88015, L65373, L76006, L37788, L88432, L76005, L31587, L69137, L65415, L32111, L58615, L53729, L69135, L69136, L69138, L31559, L72044, L37789, L31588, L81519, L28549, L65374, L89373, L69910, L89017, L53006, L90100, L75061, L70082, L69886, L31558, L65156, L68346, L81515, L65375, L69139, L81516, L68345, L74123, L70430, L53890, L65414, L58616, L76757, L90099, L88011, L64691, L89478, L74124, L89016, L72057, L65413, L70083, L80236, L72045, L75062, L70429, L69911, L58617, L80124, L80699, L87874, L70428, L20582, L37865, L86036, L20581, L68378, L84032, L60884, L37758, L84199, L76756, L76760, L68730, L84198, L87875, L78569, L68371, L84033, L69853, L69854, L89372, L83111, L88565, L88010, L89389, L83112, L83113, L87581, L69867, L69909, L89390, L83704, L81791, L81790, L78567, L89913, L89019, L89018, L72793, L69869, L84030, L87855, L84740, L87845, L87846, L87847, L87849, L87851, L78568, L53014, L87848, L87850, L87854, L76761, L60879, L88009, L76758, L88008, L87582, L88007, L87852, L70081, L80700, L84031, L87853, L68407, L75063, L57556, L70670, L41646, L78563, L88293, L31560, L39698, L75095, L68424, L31561, L78566, L88570, L78564, L78140, L87873, L84702, L88569, L41645, L76762, L88334, L88332, L57558, L69850, L57557, L88335, L37759, L70080, L28547, L78565, L75359, L72791, L29268, L70084, L76763, L70085, L82787
4713002532
Právoplatný
11.3.2013 14:54:21

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie_ZCH_ZP_L1.2_L2.2_... Oznámenie o začatí konania 11.3.2013 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie ministe... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.4.2013 Podpis Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2240 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_S03275-OKCLP-20... 15.4.2013 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky