[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2326
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Abbott Vascular Netherlands B.V. (Mgr. Tomáš Lučanský)
XB9.1
P89990
4712002326
Právoplatný
4.6.2013 15:08:43

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZMN_novy riadok.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 21.12.2012 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 21.12.2012 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Medicínsko ekonomický rozbo... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 21.12.2012 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf DoC ABSORB.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 21.12.2012 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf CE DE certifikát ABSORB.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 21.12.2012 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf CE FQA certifikát ABSORB.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 21.12.2012 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf ABSORB SUKL kod.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 21.12.2012 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf WPL2075273_ABSORB Labels_3 ... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 21.12.2012 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf Abbott prehlasenie ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 21.12.2012 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf PPL2075375_ABSORB commercia... Iná príloha 21.12.2012 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf Uradne urcena cena prehlase... Iná príloha 21.12.2012 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/pdf MER prehlasenie vyrobcu Abb... Iná príloha 21.12.2012 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie ministe... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 5.4.2013 Podpis Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2527 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S05740-OKCLP-20... 15.7.2013 Detaily
R 2247 2 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie _K8_ N20.pdf 15.5.2013 Detaily
R 2110 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S03275-OKCLP-20... 15.4.2013 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Kristína Gutléberová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 25.6.2013 8:47:31
Medicínske stanovisko OPS XBb
Autor: Mgr. Kristína Gutléberová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 7.6.2013 11:14:19
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Peter Bartoš - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 11.3.2013 14:01:35
Stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
Autor: Mgr. Tomáš Lučanský - Abbott Vascular Netherlands B.V. 
Zaslal: 28.12.2012 11:00:54
Platba