[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

225
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Synthes GmbH (Tomáš Čech)
XD1.7
P71280
3712000225
Právoplatný
25.2.2012 19:33:57

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled XD1.7. 2 segmenty USS Fract... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document XD1.7. 2 segmenty USS Fract... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf EC-CERTIFIKAT.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf USS for fractures.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf ZP Evicencia SUKL KÓD.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
image/jpeg USS Fracture.JPG Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf Potvrdenie ZP bez ftalátov.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf USS Fracture System, op tec... Iná príloha 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 231 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S02952-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Tomáš Čech - Synthes GmbH 
Zaslal: 27.2.2012 15:28:20
bankový prevod v prílohe
Príloha: application/pdf Prevod 225.pdf