[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

2231
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
A8.10.1, A8.14.1
A60450, A89745, A39619, A39620, A39621
4712002231
Právoplatný
30.11.2012 12:58:38

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie_ZCH_ZP_A.docx Oznámenie o začatí konania 30.11.2012 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1820 1 R_KON application/pdf kon2231.pdf 15.12.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky