[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

221
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Synthes GmbH (Tomáš Čech)
XD9.1
P71280
3712000221
Právoplatný
25.2.2012 19:02:53

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled XD 9.1. Synex.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document XD 9.1. Synex.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf EC-CERTIFIKAT.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf Synex.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf ZP Evicencia SUKL KÓD.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
image/jpeg Synex.JPG Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf Potvrdenie ZP bez ftalátov.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf Synex, op tech .076.pdf Iná príloha 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf Synex_překlad.pdf Iná príloha 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 227 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S02952-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Tomáš Čech - Synthes GmbH 
Zaslal: 1.3.2012 7:55:25
oprava gen výstup v prílohe
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm
Autor: Tomáš Čech - Synthes GmbH 
Zaslal: 1.3.2012 7:54:54
oprava v prílohe
Autor: Tomáš Čech - Synthes GmbH 
Zaslal: 27.2.2012 18:30:01
Zmena návrhu úradne určenej ceny ZP v prílohe.
Autor: Tomáš Čech - Synthes GmbH 
Zaslal: 27.2.2012 15:25:43
bankový prevod v prílohe
Príloha: application/pdf Prevod 221.pdf