[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

220
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Synthes GmbH (Tomáš Čech)
XD1.4
P71280
3712000220
Právoplatný
25.2.2012 18:49:21

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled XD 1.4 Occipito-cervical Fu... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf EC-CERTIFIKAT.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf Axon and Occipito-Cervical ... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf ZP Evicencia SUKL KÓD.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document XD 1.4. Occipito-cervical F... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
image/jpeg Axon - Occipito cervical fu... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf Potvrdenie ZP bez ftalátov.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf Occipto-cervical fussion.pdf Iná príloha 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/msword OC Fusion opt CZ.doc Iná príloha 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 575 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S02952-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Tomáš Čech - Synthes GmbH 
Zaslal: 21.3.2012 13:58:32
Nezohľadňovaný
export žiadosti - doplnená kalkulácia na 6ks cerv. skrutiek
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm
Autor: Tomáš Čech - Synthes GmbH 
Zaslal: 21.3.2012 13:57:12
Nezohľadňovaný
doplnená kalkulácia na 6ks cervikálnych skrutiek
Autor: Tomáš Čech - Synthes GmbH 
Zaslal: 27.2.2012 18:27:41
Zmena návrhu úradne určenej ceny ZP v prílohe.
Autor: Tomáš Čech - Synthes GmbH 
Zaslal: 27.2.2012 15:25:05
bankový prevod v prílohe
Príloha: application/pdf Prevod 220.pdf