[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

219
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Synthes GmbH (Tomáš Čech)
XD1.5
P71280
3712000219
Právoplatný
25.2.2012 18:37:52
26.2.2012 6:59:18
Dôvod späť vzatia nesprávne priložená príloha, nutnosť opravy
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled XD 1.5 Synaps system.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document XD 1.5. Synaps system.docx Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf EC-CERTIFIKAT.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf Synapse System.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
image/jpeg synapse system.JPG Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf ZP Evicencia SUKL KÓD.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf Potvrdenie ZP bez ftalátov.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf Synaps.pdf Iná príloha 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/msword Synapse opt. 981_cz.doc Iná príloha 25.2.2012 Podpis Tomáš Čech
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6200 S R_STOP application/pdf 219_ spatvzatie.pdf 15.10.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Tomáš Čech - Synthes GmbH 
Zaslal: 27.2.2012 18:22:42
Zmena návrhu úradne určenej ceny ZP v prílohe.