[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

213
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Synthes GmbH (Tomáš Čech)
XD1.9
P71280
3712000213
Právoplatný
24.2.2012 20:46:00

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled XD1.9. polysegment Click´X ... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 24.2.2012 Podpis Tomáš Čech
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 24.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document XD1.9. polysegment Click´X ... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 24.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf EC-CERTIFIKAT.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 24.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf Click X.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 24.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf ZP Evicencia SUKL KÓD.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 24.2.2012 Podpis Tomáš Čech
image/jpeg Click´X.JPG Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 24.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf Potvrdenie ZP bez ftalátov.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 24.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/msword ClickX op tech CZ.doc Iná príloha 24.2.2012 Podpis Tomáš Čech
application/pdf Click'X, op tech .072.pdf Iná príloha 24.2.2012 Podpis Tomáš Čech
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 220 1 R_A1SZMN application/pdf Rozhodnutie_S02952-OKCLP-20... 15.4.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Tomáš Čech - Synthes GmbH 
Zaslal: 21.3.2012 14:50:51
Nezohľadňovaný
export doplnenej žiadosti 24ks skrutiek
Príloha: text/dali A1SZMN.dfm
Autor: Tomáš Čech - Synthes GmbH 
Zaslal: 21.3.2012 14:50:19
Nezohľadňovaný
doplnená žiadost výpočet 24ks skrutiek
Autor: Tomáš Čech - Synthes GmbH 
Zaslal: 27.2.2012 18:08:52
Zmena návrhu úradne určenej ceny v prílohe.
Autor: Tomáš Čech - Synthes GmbH 
Zaslal: 27.2.2012 15:17:01
bankový prevod v prílohe
Príloha: application/pdf Prevod 213.pdf