[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

201
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
MERIT MEDICAL SYSTEMS, Inc. (Alena Rusnáková)
XB14.23
P87700
3712000201
Právoplatný
28.2.2012 14:04:22
28.2.2012 16:10:46
Dôvod späť vzatia Korekcia návrhu.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf ASAP label.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 24.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf Ftaláty.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 24.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf SUKL kódy.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 24.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf DOC.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 24.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf ISO.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 24.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf CE.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 24.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FORMULAR Medicínsko-ekonomi... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
image/jpeg Platobny prikaz - kategoriz... Iná príloha 28.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled FORMULAR Žiadosť.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6194 S R_STOP application/pdf 201_ spatvzatie.pdf 15.10.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky