[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

200
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Eucatech AG (Alena Rusnáková)
XB14.20
P68911
3712000200
Právoplatný
28.2.2012 13:50:10
28.2.2012 16:09:13
Dôvod späť vzatia Korekcia návrhu.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf 030612 Phtalate-free produc... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 23.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf Label euca VI.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 23.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf CERT euca VI CE580043.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf DOC.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf EC Certifikat CE-576299.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf ISO.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 27.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled FORMULAR Žiadosť.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 28.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FORMULAR Medicínsko-ekonomi... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
text/dali A1SZME.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 28.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf SUKL Kody.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 28.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf biznis banking_11.pdf Iná príloha 28.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6202 S R_STOP application/pdf 200_ spatvzatie.pdf 15.10.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky