[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

1980
A1ZPN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Coreleader Biotech C., LTD (Ivan Vančo)
A8.5.2
A90092
4712001980
Právoplatný
4.4.2013 14:21:13

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1ZPE_AF_5x20.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky A1/ZPN 2.10.2012 Podpis Ivan Vančo
text/dali A1ZPE_A90092.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/ZPN pre DaLi 2.10.2012 Podpis Ivan Vančo
application/msword MER_Algi-Fiber_5X20.doc Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 2.10.2012 Podpis Ivan Vančo
application/pdf EC Certifikat.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 2.10.2012 Podpis Ivan Vančo
application/pdf EC Declaration of Conformit... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 2.10.2012 Podpis Ivan Vančo
application/pdf ISO Certifikat.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 2.10.2012 Podpis Ivan Vančo
application/pdf SUKL-kody.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 2.10.2012 Podpis Ivan Vančo
image/jpeg Algi-Fiber.jpg Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 2.10.2012 Podpis Ivan Vančo
application/msword FTALÁTY.doc Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 2.10.2012 Podpis Ivan Vančo
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword nezaradenie A_ID1980.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 26.11.2012 Podpis Peter Bartoš
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2101 1 R_A1ZPN application/pdf Rozhodnutie_ZP-1980-2013-OK... 15.4.2013 Detaily
R 1971 2 R_A1ZPN application/pdf Rozhodnutie _K6_N16 .pdf 15.1.2013 Detaily
R 1333 1 R_A1ZPN application/pdf Rozhodnutie_ZP-1980-2012-OK... 15.12.2012 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ivan Vančo - Coreleader Biotech C., LTD 
Zaslal: 22.12.2012 12:20:39
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, v prílohe zasielam doklad o zaplatení kaucie.
Príloha: application/pdf BANKA.pdf
Autor: Ivan Vančo - Coreleader Biotech C., LTD 
Zaslal: 4.10.2012 13:51:16
Dobrý deň, v prílohe zasielam potvrdenie platby.
Príloha: application/pdf Banka.pdf