[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

196
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Lifetech Scientific ( Shenzhen) Co., Ltd. (Alena Rusnáková)
XB6.15
P87865
3712000196
Právoplatný
29.2.2012 16:40:28
2.3.2012 7:51:30
Dôvod späť vzatia Úprava návrhu.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Doklady o splnení požiadavi... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 24.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf SUKL kod Lifetech.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 24.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf Sk Deklarácia o ftalátoch L... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 24.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf Label VSD Ocluder XB6.15.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 24.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
image/jpeg Platobny prikaz - kategoriz... Iná príloha 28.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1-SZMN_ziadost LT-VSD.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FORMULAR Medicínsko-ekonomi... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6163 S R_STOP application/pdf 196_ spatvzatie.pdf 15.10.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky