[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

193
A1SZME - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
Nevro Corp. (Alena Rusnáková)
XA4.1
P87803
3712000193
Právoplatný
29.2.2012 16:15:52
1.3.2012 14:16:02
Dôvod späť vzatia Úprava návrhu.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf 2. Pthalate Certification S... Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 23.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf SUKL - Nevro.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 23.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf Doklady o splnení požiadavi... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 24.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf biznis banking_10.pdf Iná príloha 27.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/pdf 10216-01_Rev E_IPG Kit Labe... Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 28.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1-SZMN_ziadost NEVRO.xlsm Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZME 29.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Med-ekon rozbor XA 4 1 Nevr... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 29.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
text/dali A1SZMN.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZME pre DaLi 29.2.2012 Podpis Alena Rusnáková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6169 S R_STOP application/pdf 193_ spatvzatie.pdf 15.10.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky