[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

191
A1SZMN - Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov a úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
ATMOS Medizin Technik GmbH & Co. KG (Ing. Libor Schneider)
XL1.1, XL 1.2
A86762, A86757, A86756, A86758, A86759, A86755, A88138, A88650, A88123
3712000191
Právoplatný
28.2.2012 15:18:42
29.2.2012 13:51:20
Dôvod späť vzatia oprava dokumentů
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Ftaláty - A 86762.pdf Vyhlásenie výrobcu o tom, či zdravotnícka pomôcka obsahuje ftaláty 23.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Canister - D40052_e.pdf Iná príloha 23.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf kanystr - technické listy S... Iná príloha 23.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf ŠUKL A86762.pdf Doklad o pridelení kódu zdravotníckej pomôcky Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv 23.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf navody canister.pdf Iná príloha 23.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf 2010-01468 VivanoTec Formul... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf 2010-01468 VivanoTec Príloh... Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 23.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf zobrazení CE.pdf Zobrazenie zdravotníckej pomôcky s označením značkou zhody 23.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Certifikát Vivano kanystr.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/pdf Prohlášení Vivano kanystr.pdf Doklad o splnení požiadaviek na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky v Slovenskej republike 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A86755 - A1SZMN_novy riadok... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A86756 - A1SZMN_novy riadok... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A86757 - A1SZMN_novy riadok... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A86758 - A1SZMN_novy riadok... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A86759 - A1SZMN_novy riadok... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A88138 - A1SZMN_novy riadok... Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu špeciálnych zdravotníckych materiálov A1/SZMN 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
text/dali A1SZMN - A86755.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
text/dali A1SZMN - A86756.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
text/dali A1SZMN - A86757.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
text/dali A1SZMN - A86758.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
text/dali A1SZMN - A86759.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
text/dali A1SZMN - A88138.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A1/SZMN pre DaLi 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document medicínsko ekonomický rozbo... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document medicínsko ekonomický rozbo... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document medicínsko ekonomický rozbo... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document medicínsko ekonomický rozbo... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document medicínsko ekonomický rozbo... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document medicínsko ekonomický rozbo... Medicínsko – ekonomický rozbor zdravotníckej pomôcky 28.2.2012 Podpis Ing. Libor Schneider
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 6187 S R_STOP application/pdf 191_ spatvzatie.pdf 15.10.2015 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky