[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

190
A2ZVZP - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
Ortex spol.s.r.o. (Ján Konečný, Ing.)
J7.1
J69580
3712000190
Právoplatný
28.2.2012 10:23:58

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A2-ZVZP_ziadost.xlsm Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky 27.2.2012 Podpis Ján Konečný, Ing.
text/dali A2ZVZP_J69580.dfm Šifrovaný výstup zo žiadosti A2/ZVZP pre DaLi 28.2.2012 Podpis Ján Konečný, Ing.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 933 1 R_A2ZVZP application/pdf Rozhodnutie_ZP-190-2012-OKC... 15.6.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ján Konečný, Ing. - Ortex spol.s.r.o. 
Zaslal: 8.6.2012 8:56:48
Nezohľadňovaný
Prikladam foto ORTEX 024
Príloha: image/jpeg 024.jpg
Autor: Ján Konečný, Ing. - Ortex spol.s.r.o. 
Zaslal: 28.2.2012 14:18:03
Prikladam doklad o uhrade.
Príloha: image/jpeg uhrada molitex.JPG