[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily návrhu

1879
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
XA4.1
P84140, P87803, P89159, P84138
4712001879
Právoplatný
6.9.2012 17:36:31

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie_ZCH_SZM_X4 1.docx Oznámenie o začatí konania 6.9.2012 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1177 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie Z43680-2012-OKC... 15.9.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky